16.7.06

Werkwijze portretschilder
Na een kennismakend en oriënterend gesprek, wordt er een fotoserie gemaakt, die als basis zal dienen voor het portret. In gezamelijk overleg wordt bepaald waar de sessie plaats zal vinden. Een opname uit deze serie zal als basis dienen voor het portret. Afhankelijk van de opdracht, kan het zijn dat de geportretteerde één keer moet zitten.

"Ik wil de mensen altijd het liefst in levende lijve zien, daarom maak ik de fotoserie ook meestal zelf. Daarna werk ik het portret uit in mijn atelier zonder dat de geportretteerde hoeft te zitten. Soms wil ik iemand wel graag nog even zien voor de laatste details."
Commissioning a portrait
I prefer to have an initial meeting with the client to get to know the sitter a little bit. I will sketch and take reference photographs with a digital camera. I like the sitter to be in his or her own surroundings, it tells me a bit about the person. I like my portraits to emanate a certain joy of life, a twinkle in an eye or smile around the mouth. After this initial meeting, depending on the commission, it may be possible that the sitter need not sit again. Portraits are delivered unframed but I’am happy to offer advice.

I prefer to meet the people I paint, that is also the reason why I make the photos myself, in my view they are part of the creative process.